👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک

هدف از این مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

76

حجم

256/869 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در تحقيق حاضر به بررسی  تاثير رويکردهاي پنجگانه استراتژي ناب و چابک پرداخته مي شود. معيارهاي اندازه گيري عبارتند از: رویکرد تولید ، رویکرد کنترل موجودی ، رویکرد زمان تحویل ، رویکرد تأمین مواد و رویکرد حمل و نقل 

در اين تحقيق با شناسايي نقاط مشترک دو مدل و نيز بررسي اختلافات آنها به عنوان مجهول ، مدل توسعه يافته اي به منظور افزايش سرعت پاسخگويي زنجيره تأمين و کاهش هزينه بالاي توليد در سازمان  ارائه مي شود . از آنجايي که موفقيت سازمان توليدي شام شام به توانايي اين شرکت در ارائه محصولات  با هزينه اي پايين و انجام سريع آن وابسته است، و نيز تشکيل يک زنجيره تأمين ناب به تنهايي و نيز زنجيره تأمين چابک به تنهايي جوابگوي اين عمليات نمي باشد و هچنين درصورت تأخير درانجام اين عمليات منجر به نارضايتي مشتريان و از دست دادن فروش و ايجاد هزينه هاي بالايي براي سازمان مي گردد لذا ايجاد همزمان زنجيره تأمين ناب و چابک جوابگومي باشد.

لذا هدف از اجراي پژوهش حاضر اين است شناسايي عوامل مشترک و اختلاف زنجيره تامين جابک و ناب، شناسايي نيازمنديهاي شرکت شام شام از جهت افزايش سرعت پاسخگويي و کاهش هزينه ها و مقايسه عوامل مشترک و اختلاف زنجيره و نيازمنديها در راستاي توسعه زنجيره تامين جابک و ناب می باشد.

فهرست مطالب

چکیده            

فصل دوم ادبیات تحقیق

مقدمه

2-1- استراتژی های بازاریابی 

2-1-1- مفهوم استراتژي

2-1-2- استراتژي بازاريابي

- بخش بندي بازار

2-1-4- هدف گيری بازار

2-1-5- جايگاه يابي محصول

2-1-6- آميخته بازاريابي

2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک 

2-2-1- زنجیره تأمین

-   نقطه انفصال در زنجیره تأمین

2-2-2- الگوی ناب

2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن

2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب

2-2-2- 3- محدودیت های الگوی ناب

2-2-3- الگوی چابک

2-2-3-1- تعریف چابکی 

- مفهوم چابکی

● تشریح دو مدل مفهومی

▪ مدیریت تغییر و ریسك:

▪ توانمندسازی:

2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک

2-2-3-4- محدودیت های الگوی چابک

2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک  

بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک(حاجی زاده ،  1389: 137).

2-2-4- 1- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک

1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری

2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین

شکل 2-2-  نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).

3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک

 ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:

استفاده از دانش بازار: 

یکپارچگی جریان ارزش: 

کاهش زمان تحویل:

 ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:

حذف تلفات: 

تغییر ساختار پذیری سریع: 

ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:

 یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار: 

 قدرت بقاء:

4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن

 محصولات استاندارد:

 محصولات ابداعی: 

 محصولات ترکیبی: 

2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک

جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .

2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام 

2-4 - پيشينه تحقيق

- پيشينه داخلی 

2-3-2- پيشينه خارجی    

الگوي مفهومي يا نظري تحقيق

خلاصه فصل    

منابع

👇محصولات تصادفی👇

مشخصات و مولفه های معنویت و هوش معنوی خلاصه کتاب مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک رنگ در معماری پاورپوینت با موضوع یادگیری در نتیجه تحول و بررسی استراتژی شرکت ایسر در این زمینه پاورپوینت آموزش درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی