👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک اعتباری

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک اعتباری

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک اعتباری ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

112

حجم

589/731 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

ما می خواهیم در مورد ریسک اعتباری به تشریح مبانی نظری و پیشینه تحقیق بپردازیم.ریسک اعتباری عبارت است از ریسک ناشی از عدم‌اطمینان (بانک) به توانایی طرف‌حساب (مشتری یا متعهد) برای عمل به تعهداتش. به‌دلیل وجود تعداد زیاد طرف‌حساب،از اشخاص معمولی گرفته تا دولت‌ها، و همچنین وام‌های مختلف از وام‌های اتومبیل تا معاملات مشتقات. ریسک اعتباری اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و به همین دلیل هم موسسات نیز این ریسک را به طرق مختلفی مدیریت می‌کنند.هدف از این نوشتار بررسی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک اعتباری  می باشد.

ريسك به عنوان پديده اي تعريف شده است كه زيان بالفعل و مستقيم را از طريق كاهش جريان در آمدي و زيان سرمايه اي بر موسسه وارد مي نمايد. گروهي از اقتصاد دانان تعريف وسيع تري از پديده ريسك ارانه داده اند، آنها بروز هرگونه پيشامد و واقعه اي را كه به صورت بالقوه از طريق اعمال و ايجاد محدوديت بر ظرفيت و فعاليت هاي سازمان، امكان تحقق اهداف سازمان را متزلزل كند، ريسك تعريف كرده اند.اگر اين تعريف را از پديده ريسك بپذيريم آنگاه مي بايد ريسك را به عنوان امري تفكيك ناپذير از نظام اقتصادي بازار بدانيم به اين ترتيب تعريف، شناسايي و اندازه گيري پديده هاي ريسكي در حوزه فعاليتهاي مالي و اقتصادي اجتناب ناپذير خواهد بود. بديهي است در دنياي نوين بانكداري ، عدم توجه به مفاهيم ريسك و بازده، متنوع سازي سرمايه گذاري ، مدل هاي ريسك اعتباري، كمي سازي ريسك و عدم استفاده از تكنيك ها و فنون رياضي و آماري، جهت اخذ تصميمات بهينه مي تواند خطرات جبران ناپذیري براي بانكها در برداشته باشد.

کارگی(2011) تأثیر ریسک اعتباری روی سوددهی بانک های نیجریه را ارزیابی کرده است.نسبت های مالی به عنوان معیارهایی از عملکرد بانکی و ریسک اعتبار مالی از گزارشات وحساب های سالیانه از بانک ها ی انتخاب شده از سالهای 2004 تا 2008 جمع آوری شده اند و با استفاده از روش های توصیفی تحلیل رگرسیون و ارتباط، تحلیل و تجزیه شده اند.این یافته ها نشان داده اند که مدیریت ریسک اعتبار مالی یک تأثیر مهمی روی سوددهی بانک های نیجریه ای دارد.نتیجه گیری شده است که سوددهی بانک ها برعکس با سطوح وام ها و پیش پرداخت ها،وام های غیراجرایی و سپرده گذاری ها تحت تأثیر قرارگرفته اندکه در نتیجه آنها را در معرض ریسک بزرگ عدم نقدینگی و توقیف مال قرار می دهد.ایپور و لافونت(2012) عملکرد بانکی را با وجود ریسک برای صنعت بانکداری کاستاریکا در طی سالهای 1998 تا 2007 بررسی کرده اند. نتایج نشان می دهند که پیشرفت های عملکرد تغییرات منظم را به دنبال دارد و آن ریسک تفاوت هایی را در بانک ها و وام های غیر اجرایی به طور معکوس کارآیی و بازده دارایی راتحت تأثیر قرار می دهند ، در حالی که میزان کفایت سرمایه یک تأثیر مستقیم و مثبتی روی حاشیه ی اعتباری سود شبکه ای دارد.

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                              

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها13

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه19

2-2-  ادبيات و پيشينه تحقيق20

2-2-1- ادبيات تحقيق20

2-2-1-1- بانک و بانکداری 20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری 20

2-2-1-3- جایگاه ریسک 21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک 23

2-2-1-5- نظریه ریسک 26

2-2-1-6- اهمیت ریسک 26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک 27

2-2-1-8- مدیریت ریسک 28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک 29

2-2-1-10- تعریف ریسک 30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها 30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات 32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی 34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی 36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR 36

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان 39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی 41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور 44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی 48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی 50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود 50

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک 51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی 53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی 55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی 56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال 56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی 57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی 60 

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز 60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی 61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها 62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها 63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی 69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی 72 

2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان73

1-تاريخچه بانک ملت 75

2-شبکه بین المللی بانک76

3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان79

2-2-2- پيشينه تحقيق80

2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي80

2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق90

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پروتکل درمانی و طرحواره کاهش تعارض زناشویی حسابداری مالی استرداد مجرمین پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسون ترجمه دکتر علی پارسائیان با موضوع صورت وضع مالی پاورپوینت شرب خمر چه جرمی است و چه مجازاتی دارد