👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های بلوغ سازمانی با روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های بلوغ سازمانی با روایی و پایایی

پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های بلوغ سازمانی با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 33 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

12

حجم

28/920 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های بلوغ سازمانی با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 33 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

تفسیر  پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های بلوغ سازمانی

در این تحقیق داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. هر کدام از ابعاد پرسش نامه یکی از استراتژی های بلوغ سازمانی است که با چند گویه معرفی شده است. از پرسش شوندگان خواسته شد تا اهمیت هر کدام از گویه ها را برای سازمان متبوعشان یعنی اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی مشخص کنند. ساختار پرسش نامه در شکل زیر ( در فایل خریداری شده) نشان داده شده است. برای سنجش نظرات نمونه آماری از طیف 5 گزینه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم استفاده شد. 

ابعاد و مولفه های  پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های بلوغ سازمانی

فرایندگرایی

نگرش نظام مند

منابع انسانی

مسئولیت های اجتماعی

رضایت ذی نفعان

قابلیت رهبری و مدیریت

بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی

مدیریت دانش

روایی پرسشنامه

روايي به معناي صحيح و درست بودن است (خاكي، 139۱). روايي بدين معني است كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. براي اندازه گيري روايي پرسشنامه روشهاي مختلفي وجود دارد. اهميت روايي از آن جهت است كه اندازه گيري نامناسب و ناكافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. « اعتبار محتوا نوعي اعتبار است كه براي بررسي اجزا تشكيل دهنده يك ابزار اندازه گيري به كار برده مي شود. و به سؤال هاي تشكيل دهنده آن بستگي دارد. اعتبار محتواي يك آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود. از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد (سرمد و ديگران، 1382). « اعتبار سازه يك ابزار اندازه گيري نمايانگر آن است كه ابزار اندازه گيري تا چه اندازه يك سازه يا خصيصه اي را كه مبناي نظري دارد، مي سنجد. » (سرمد و ديگران، 1382). در این تحقیق روایی محتوایی پرسش نامه با نظرسنجی از اساتید دانشگاه و گنجاندن نظرات اصلاحی آنها در پرسش نامه به دست آمد.

3-6 -پایایی پرسشنامه

اگر ابزار اندازه گیری دو یا چند بار استفاده شود و به یک نتیجه واحد برسد، گفته می شود که ابزار دارای اعتبار یا پایایی است. آنچه که در اینجا مورد علاقه ما است، درجه دقت اندازه گیری است و می‌خواهیم بدانیم اگر فردی را دوباره با روش مورد نظر بسنجیم، نتایجی که به دست می آید با چه دقتی تکرار می شود(آذر، 13۹۲). برای تعیین ضریب پایایی ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی وجود دارد که از جمله می توان به روش موازی، روش دو نیمه کردن، روش کودر ریچادسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله های پرسشنامه هایی است که خصیصه-های مختلف را اندازه گیری می کنند. در این گونه ابزار پاسخ می تواند به خود مقدار عددی بگیرد. 

نتایج آزمون پایایی پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های بلوغ سازمانی

ابعاد پرسش نامه    ضریب آلفای کرونباخ

استراتژی فرایندگرایی    76/0

استراتژی نگرش نظام مند    83/0

استراتژی منابع انسانی    91/0

استراتژی مسئولیت های اجتماعی    79/0

استراتژی رضایت ذی نفعان    83/0

استراتژی قابلیت رهبری و مدیریت    85/0

استراتژی بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی    85/0

استراتژی مدیریت دانش    90/0

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری محیط مدرسه نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب سند تحول بنیادین و راهبردی آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت استفاده از روش نقشه های پتانسیلی جهت بررسی خوردگی پایه پل شبیه سازی شده غوطه ور در آب دریا اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت‌های تجاری