👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی انواع تئوری کیفیت سود و تشریح مفاهیم مرتبط با آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی انواع تئوری کیفیت سود و تشریح مفاهیم مرتبط با آن

هدف از این تحقیق پایان نامه بررسی انواع تئوری کیفیت سود و تشریح مفاهیم مرتبط با آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

42

حجم

213/472 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق پایان نامه بررسی انواع تئوری کیفیت سود و تشریح مفاهیم مرتبط با آن می باشد.

تئوري کيفيت سود براي اولين بار توسط تحليل گران مالي و کارگزاران بورس مطرح شد، زيرا آنان احساس مي کردند سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان که در ذهن مجسم مي شود نشان نمي دهد.آنان دريافتند که پيش بيني سودهاي آينده بر مبناي نتايج گزارش شده، کار مشکلي است. افزون بر اين، تحليل گران فهميدند که تجزيه و تحليل صورت هاي مالي شرکت ها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازه گيري اطلاعات حسابداري کار مشکلي مي باشد. سوال اساسي اين است که چرا تحليل گران مالي در ارزيابي خود از سود خالص گزارش شده و يا سود هر سهم شرکت (بدون تعديل ) استفاده نمي کنند و جانب احتياط را رعايت مي نمايند. پاسخ اين است که در تعيين ارزش شرکت نه تنها به کميت سود، بلکه بايد به کيفيت آن نيز توجه شود. منظور از کيفيت سود، زمينه بالقوه ي رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي آتي است. به بيان ديگر، ارزش يک سهم تنها به سود هر سهم سال جاري شرکت بستگي ندارد بلکه به انتظار از آينده شرکت و قدرت سود آوري سال هاي آينده و ضريب اطمينان نسبت به آن بستگي دارد(ظريف فرد،1378).

 برداشت حسابداران و تحليل گران مالي از واژه سود متفاوت است و تحليل گران مالي عموما سود گزارش شده را متفاوت از سود واقعي مي دانند يکي از دلايل اين تفاوت از ديدگاه تحليل گران اين است که سود مي تواند به وسيله مديران دستکاري شود اين دستکاري از طريق به کارگيري روش هاي مختلف حسابداري توسط مديريت امکان پذير  است . اعمال روش هاي يي نظير تغيير روش هاي ارزيابي موجودي کالا استهلاک سر قفلي ، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي کردن هزينه هاي پژوهش و توسعه روش هايي هستند که مديران مي توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير  دهند.تحليل گران مالي تلاش مي کنند تا چشم انداز سود شرکتهاي را ارزيابي کنند. چشم انداز سود به ترکيب وپژگيهاي مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد. براي نمونه شرکتها  داراي عناصرو اقلام با ثبات در صورت سود و زيان خود نسبت به شر کت فاقد اين اقلام و عناصر، کيفيت سود بالا تري دارند. همين امر به تحليل گران اجازه مي دهد سود آتي شرکت را با قابليت اطمينان بيشتري پيش بيني نمايند.( اسماعيلي،1386)  حساس يگانه در پژوهشي تئوري هاي حسابداري را در ارتباط با سود به چهار دسته تقسيم مي کند مي کند و توضيح مي دهد‌ تئوري هايي که مطرح مي کند گردآوري نظرات مندرج در پژوهش های مختلف است در مورد اينکه چگونه روشهاي حسابداري ميتواند بر توانايي سرمايه گذاران در استفاده از داده هاي مالي گزارش شده به منظور پيش بيني اطلاعات مالي آينده، تاثير بگذارد ( حساس يگانه، کریمی،1389).

فهرست مطالب

2-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن    11

2-3-1- اهداف گزارشگري سود    11

2-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    12

2-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    13

2-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري    15

2-4- ظهورتئوري کيفيت سود    16

2-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه    17

2-4-2-تئوري روشهاي تندرو    17

2-4-3-تئوري روشهاي مختلط    18

2-4-4-تئوري روشهاي با ثبات    18

2-5-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    19

2-5-1- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    20

2-5-1-1-عملکرد شرکت    20

2-5-1-2- رشد و سرمايه گذاري درشرکت    20

2-5-1-3-بدهي شر کت    20

2-5-1-4-اندازه شرکت    21

2-5-2- شيوههاي گزارشگري مالي و کيفيت سود    21

2-5-3- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود    23

2-5-3-1-هئيت مديره و کيفيت سود    23

2-5-3-2- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي    24

2-5-3-3-مالکيت مديريتي (داخلي)    24

2-5-3-4-پاداش مديران و کيفيت سود    25

2-5-4-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود    25

2-6- پیشینه پژوهش    27

2-6-1-پژوهش های خارجي    27

2-6-2- پژوهش های داخلي    35

منابع

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان کتاب نظریه حلقه و مدول بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر پاورپوینت تعریف غصب در قانون